Bitum to mieszanina węglowodorów, najczęściej bitumów (lub po prostu „bitumów”), która występuje w naturalnych zbiornikach jako lepka ciecz. Wiemy, jak wydobywać tę ropę i przekształcać ją w bardziej użyteczną formę; ale robiąc to, stwarzamy również problemy związane z wpływem na środowisko.

Bitumin – mata bitumiczna, szerokie zastosowanie

Wydobycie bitumu może spowodować znaczne szkody dla środowiska, a także mieć negatywny wpływ na lokalne społeczności. Zamiast wydobywać i przetwarzać bitum tradycyjnymi metodami, istnieją inne sposoby wykorzystania tego lepkiego rodzaju ropy.

Jednak te alternatywy wymagają większych zasobów i wiedzy niż konwencjonalne metody wydobycia. Omówiliśmy już, w jaki sposób podjazd asfaltowy próbuje rozwiązać niektóre problemy związane z podjazdami bitumicznymi; jedna z takich alternatyw jest znana jako bezsmarowe układanie asfaltu.

Beztłuszczowe układanie asfaltu

Do układania asfaltu beztłuszczowego używa się specjalnej mieszanki emulsji asfaltowej, która nie zawiera bazy asfaltowej. Emulgowanie to technika, która sprawia, że papka asfaltowa staje się płynna, a także zwiększa swoją wytrzymałość. Mata bitumiczna https://dlalakierni.pl/maty-bitumiczne w takim przypadku może być bardzo fajnym i praktycznym rozwiązaniem.

Mieszanka asfaltowa składa się z polimerów, żywic i kruszyw oraz dodatków poprawiających jej właściwości. Beztłuszczowa mieszanka asfaltowa ma małą gęstość i dużą wytrzymałość. Mieszankę asfaltową przechowuje się w silosach, ale szybko rozwozi się ją na miejsca układania.

Ta metoda układania asfaltu nadaje się do wszystkich rodzajów asfaltu, a szczególnie polecana jest do nawierzchni nośnych.